O nás

Historie a současnost

Firma AREMA, s.r.o. vznikla 18.července 2005 zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49235. Dlouhodobým podnikatelským záměrem je recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů. V současné době provozujeme linku na likvidaci a zpracování jinak nezužitkovatelného rostlinného odpadu. Výrobní linka se nacházejí ve Slavkově u Brna. Na lince se zpracovává rostlinný odpad, který vzniká při čištění semen plodin. Dle vyhlášky 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů se jedná o odpad kategorie 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv. Účelem zařízení je lisování rostlinného odpadu do pelet, které slouží jako ekologické topivo.

Firma AREMA, s.r.o. se zabývá

Recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů Recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů Recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů Recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů

 

odrážka likvidace odpadu (nabídka pro dodavatele)
odrážka výroba palivových pelet (palivo)
odrážka výroba a prodej pelet na podestýlku pro koně

Dokumenty ke stažení:

odrážka  Výpis z OR
odrážka  Registrace DIČ
odrážka  Schválení KUZP